Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van kinderboekenplaza.nl, tenzij deze uitdrukkelijk een eigen privacyverklaring hanteren.

In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens kinderboekenplaza.nl van je verwerkt, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we je gegevens bewaren, met welke partijen wij gegevens delen en wat je rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld recht op inzage of verwijdering.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is kinderboekenplaza.nl, Basisweg 34, 1044 AP Amsterdam.

Verwerkte persoonsgegevens

Door jou verstrekte gegevens

Wanneer je een abonnement neemt op één van onze producten of diensten, wanneer je je registreert, een publicatie bestelt, je aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, contact opneemt met kinderboekenplaza.nl of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) kinderboekenplaza.nl, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Gegevens verkregen via cookies en soortgelijke technieken

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan kinderboekenplaza.nl, kan kinderboekenplaza.nl persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende je gebruik van de diensten van kinderboekenplaza.nl en aan haar gelieerde partijen. Deze gegevens verkrijgt zij door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

apparaat-gegevens, besturingssysteem-gegevens en, indien van toepassing, ook browser-gegevens, waarmee toegang is verkregen tot een dienst. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het advertentie-id van een mobiel apparaat, de versie van het besturingssysteem en het type browser dat je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals je surfgedrag, het tijdstip waarop je gebruik maakt van een dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt, welke informatie gekoppeld kan worden aan je account als je bent ingelogd;
locatiegegevens afkomstig van je apparatuur of afgeleid van je IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer je een bepaalde dienst gebruikt. Voorafgaand aan installatie van apps die de locatie van het (mobiele) apparaat doorgeven, wordt uitdrukkelijk toestemming aan je gevraagd om de locatiegegevens van het (mobiele) apparaat te verwerken.
Meer informatie over cookies en soortgelijke technieken en het gebruik daarvan op de platforms van kinderboekenplaza.nl vind je op het betreffende platform.

Automatisch gegenereerde gegevens

Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch een account voor je wordt aangemaakt. Ook kun je zelf een account aanmaken door je te registreren voor één van onze producten of diensten. In beide gevallen wordt er automatisch een account ID gegenereerd, dat gekoppeld is aan je account.

Gegevens verkregen van derden

Tot slot kan kinderboekenplaza.nl persoonsgegevens van je verzamelen, vastleggen en verwerken die zij verkrijgt van derde partijen. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

gegevens die je aan een van de partners van kinderboekenplaza.nl hebt verstrekt met als doel om deze aan kinderboekenplaza.nl door te geven, bijvoorbeeld als je je via een partner inschrijft voor een nieuwsbrief van kinderboekenplaza.nl;
wanneer je inlogt op een platform van kinderboekenplaza.nl via je social media account bij een derde partij, dan verkrijgt kinderboekenplaza.nl je e-mailadres en openbare profielinformatie;
gegevens voor verificatie en verrijking van de bij ons bekende gegevens, bijvoorbeeld adres, telefoonnummer, geslacht en leeftijd. Dit gaat via datapartners van kinderboekenplaza.nl, zoals CDDN;
gegevens ten behoeve van één van onze diensten die door derden openbaar zijn gemaakt voor een vergelijkbaar doel, bijvoorbeeld het doorplaatsen van classifieds advertenties;
gegevens over je surfgedrag op de platforms van gelieerde partijen waarmee kinderboekenplaza.nl samenwerkt ten behoeve van gezamenlijke groepsprofielen, zoals hieronder beschreven onder ‘verstrekking ten behoeve van advertenties’.